Transformacja górnictwa to proces długotrwały, który wymaga znacznych środków. Przeprowadzając go trzeba między innymi pamiętać o utworzeniu odpowiedniej liczby nowych miejsc pracy, które będą zastępować te w górnictwie oraz jego otoczeniu.