Janusz Gałkowski, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) napisał do załogi list z okazji dnia św. Barbary.