Na Śląsku na każde 100 tys. miejsc pracy aż 7 tys. związanych jest – bezpośrednio lub pośrednio – z górnictwem; średnio w Polsce węgiel generuje 1250 miejsc pracy na 100 tys. zatrudnionych, podczas gdy średnio w UE zaledwie 150 miejsc pracy – wynika z danych Polskiej Grupy Górniczej.