Polityka Energetyczna Państwa to dokument, który odpowiada na wyzwania najbliższych 20 lat, jakie stają przed polską energetyką – mówi w rozmowie z WNP.PL Grzegorz Tobiszowski.  W dokumencie jest miejsce dla węgla, dla gazu i dla OZE – dodaje wiceminister energii.