Prace na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów wchodzą w finalną fazę realizacji. 21 grudnia blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.