Stabilizacja na rynku węgla koksowego i koksu pozwala Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) kontynuować strategiczne projekty inwestycyjne. Wśród nich modernizację zakładów przeróbki oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. – Kontynuujemy wiele inwestycji związanych między innymi z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. Działamy w obszarze innowacyjności i wzrostu efektywności, ale przede wszystkim skupiamy się na zadaniach związanych z poszerzaniem bazy zasobowej – podkreśla Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.