W myśl porozumienia rządu ze związkowcami wydobycie węgla ma być dotowane do 2049 r., a górnicy zatrudnieni w państwowych kopalniach mają gwarancję pracy do emerytur górniczych i osłon socjalnych. Początkujący górnik uzyskuje w ten sposób gwarancje niewidziane w żadnym innym sektorze gospodarki.