Aby nie denerwować górników, damy 30mln zł z naszych emerytur i 100mln zł przeznaczonych na wkład własny do projektów unijnych. A to tylko rozwiązanie tymczasowe do momentu porozumienia ze związkowcami!