27 maja 2021 roku rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka pozytywnie oceniła wniosek zarządu spółki skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.