Z korespondencji Sierpnia 80 i wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia wynika, że ministerstwo bierze pod uwagę jedynie wykorzystanie wybranych elementów infrastruktury kopalni Krupiński w związku z wydobyciem węgla koksowego. Budzi to niepokój związkowców.