Rada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem majątku dawnych zakładów górniczych, ogłosiła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów firmy. Obecnie zarząd SRK pracuje w dwuosobowym składzie.