Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ogłosiła postępowanie na stanowiska dwóch wiceprezesów. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 14 lutego, kiedy to nastąpi otwarcie zgłoszeń.