Sytuacja w górnictwie grozi wybuchem kryzysu, któremu towarzyszyć będą niepokoje społeczne na wielką skalę. Pierwsze symptomy są widoczne w części zakładów – takie ostrzeżenia wysyłała górnicza Solidarność w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.