W latach 2016-2020 nie odnotowano zdarzeń związanych z wybuchem pyłu węglowego. Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w ramach kontroli zakładów górniczych prowadzonych w 2020 roku sprawdzany był stan zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.