Wyższy Urząd Górniczy (WUG) podał, że w 2018 roku w górnictwie miało miejsce 2117 wypadków ogółem, w tym 21 wypadków śmiertelnych i 15 wypadków ciężkich. W kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 15 wypadków śmiertelnych i 11 ciężkich.