Wszyscy z ponad 7 tys. zapisanych do szczepień pracowników  Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz członków ich rodzin zgłaszają się od wtorku 1 czerwca w wyznaczonych terminach do punktów szczepień, które spółka zlokalizowała w kopalniach lub ich bezpośredniej bliskości na terenie województwa śląskiego.