Emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych spadły w ubiegłym roku o 2,5 proc. w UE – podał Eurostat. Nie we wszystkich państwach był jednak taki trend. Na Łotwie przyrost był największy: 8,5-proc., w Polsce odnotowano wzrost o 3,5 proc.