– W naszym miksie energetycznym potrzebować będziemy zarówno energii ze źródeł odnawialnych, jak i z węgla czy gazu – deklarował Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.