Spełniony został ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), zawartej między Jastrzębską Spółką Węglową jako kupującym oraz spółkami zależnymi Famuru tj. Primetech dawniej Kopex i PBSZ 1 jako sprzedającymi – poinformował Famur.