Wytłumaczcie mi proszę jakim cudem górnicy nie protestują przeciw sprowadzaniu węgla do Polski?
Bo chyba coś mnie ominęło.
Czym PiS spacyfikował skutecznie związkowców?
#pis #polityka #gornictwo #wegiel