Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował 23 grudnia o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy JSW a Polskim Funduszem Rozwoju oraz spółkami Jastrzębskie Zakłady Remontowe i JSW Koks jako poręczycielami udzielonej pożyczki. Kwota pożyczki to 173,6 mln zł.