Zarząd LW Bogdanka podjął uchwałę w sprawie skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku o przeznaczeniu w całości zysku netto wypracowanego w 2020 przez spółkę, który wyniósł około 70, 05 mln zł, na jej kapitał rezerwowy. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie LW Bogdanka.