W latach 2016-2020 w polskim górnictwie zmarły przy pracy – nie na skutek wypadków, ale z przyczyn naturalnych – 52 osoby. Najczęstszą przyczyną śmierci były zawały serca – wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. W ub. roku w pracy zmarło 9 górników, wobec 12 rok wcześniej.