Zarząd PAK KWB Konin podjął uchwałę o rezygnacji z działań i inwestycji mających na celu realizację przedsięwzięć polegających na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złóż Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo – poinformował Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.