Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) w pierwszym kwartale 2021 r. zanotował 8,0 mln zł straty netto, rok wcześniej strata netto była na poziomie 10,9 mln zł. Grupa liczy na poprawę w kolejnych kwartałach, w tym na wzrost sprzedaży energii elektrycznej.