– Czas, aby rząd i PGE przedstawiły plan sprawiedliwej transformacji dla regionu turoszowskiego. Wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu o kopalnię Turów z Republiką Czeską. Obecna polityka rządu i PGE poniosła klęskę, czas ją zmienić i działać – komentuje Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni i posłanka na Sejm RP z Dolnego Śląska.