Wykreślenie z obecnie obowiązującej ustawy przepisu pozwalającego na jednorazowe przedłużenie obowiązywania koncesji w przypadku poszukiwania i rozpoznania złoża węglowodorów – zakładają poprawki zarekomendowane w czwartek przez senackie komisje.