Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW): Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW oraz Związek Zawodowy Kadra Pracowników JSW wystosowały list otwarty do prezes JSW Barbary Piontek.